naglowek_ssr2015_ver2014.PNG

ZWIEDZANIE REZYDENCJI PREZYDENTA RP Zamek w Wiśle w dniu 22 października 2015 (czwartek)

 

Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu organizuje dla wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji możliwość zwiedzenia Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie deklaracji uczestnictwa w wycieczce do dnia 18 października 2015 (niedziela) pocztą elektroniczną na adres: kongres@skolamed.pl, z podaniem imienia i nazwiska. Jest to wymóg obiektu.

Autokar na wycieczkę wyjeżdża spod hotelu Stok w Wiśle w czwartek 22 października 2015 o godz. 14.30. Planowany jest powrót na otwarcie konferencji, przed godz. 18.00.

Warunkiem odbycia się wycieczki jest zgłoszenie minimalnej liczby osób.

 

Historia Rezydencji Prezydenta RP Zamek w Wiśle (ze strony www.zamekwisla.pl)

Obecna Rezydencja powstała w miejscu modrzewiowego zameczku myśliwskiego Habsburgów, zbudowanego tu na początku XX wieku.  Po 1918 roku gospodarzem zameczku na Zadnim Groniu zostało Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie.  W listopadzie 1927 roku Śląska Rada Wojewódzka podjęła decyzję o renowacji pohabsburskiej siedziby i przeznaczeniu jej na potrzeby reprezentacyjne prezydenta Ignacego Mościckiego. W nocy z 23 na 24 grudnia 1927 roku w niewyjaśnionych okolicznościach świeżo wyremontowany obiekt doszczętnie spłonął. Na Zadnim Groniu zachował się natomiast, usytuowany powyżej zameczku, drewniany kościółek z 1909 roku.

W latach 1928–1931 na terenie zespołu zabudowań spalonego zameczku Habsburgów powstaje nowa, tym razem murowana rezydencja Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, jako dar województwa śląskiego dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Głównym inicjatorem budowy rezydencji był wojewoda śląski Michał Grażyński. Projekt wraz z kosztorysem wykonał nieodpłatnie prof. Adolf Szyszko-Bohusz, we współpracy z Andrzejem Pronaszką i Włodzimierzem Padlewskim. Od października 1929 roku prowadzone były także prace nad koncepcją budynku gospodarczego, w którym miały znaleźć się pomieszczenia dla służb cywilnych, wojskowych i policyjnych, a także jadalnia, kuchnia, magiel oraz garaż i stajnia, a ponadto centrala telefoniczna. 15 stycznia 1931 roku ostatecznie przekazano rezydencję do dyspozycji Kancelarii Cywilnej Prezydenta. Ignacy Mościcki po raz pierwszy przyjechał do Zamku w Wiśle 21 stycznia 1931 roku. Od tej pory bywał w nim regularnie, przynajmniej dwa razy w roku. W latach trzydziestych XX wieku Zamek Prezydenta RP w Wiśle pełnił funkcję gmachu reprezentacyjnego, przeznaczonego dla najwyższych władz państwa. Obecnie, jako Narodowy Zespół Zabytkowy, jest chroniony wpisem do rejestru zabytków (decyzją z 7 czerwca 1994 roku).