naglowek_ssr2015_ver2014.PNG

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na link: REJESTRACJA ON-LINE

Alternatywnie mozna pobrać tradycyjne formularze:

Formularz do pobrania w formacie *.pdf
Formularz do pobrania w formacie *.doc

Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne:

Skolamed_dane_adresowe_jboxcms_Monika.JPG

Opłaty dla lekarzy - uczestników konferencji w dniach 22 - 24 października 2015

Promocyjna opłata rejestracyjna do dnia 15 czerwca 2015 - 400 zł brutto
Standardowa opłata rejestracyjna od dnia 16 czerwca 2015 - 500 zł brutto

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje: uczestnictwo w pełnych obradach Konferencji Naukowo-Szkoleniowej IV Śląskie Spotkania Reumatologiczne, materiały konferencyjne, identyfikator, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w konferencji, wyżywienie zgodnie z programem, w tym dwie kolacje - w dniach 22 i 23 października 2015. 

Uczestnictwo wyłącznie w sesji rehabilitacyjnej w sobotę 24 października 2015

Uczestnictwo wyłacznie w sesji rehabilitacyjnej jest bezpłatne. Liczba bezpłatnych miejsc może być limitowana.

Uczestnictwo wyłącznie w sesji pielęgniarskiej w sobotę 24 października 2015

Uczestnictwo wyłacznie w sesji pielęgniarskiej (wydarzenie towarzyszące konferencji) jest bezpłatne. Liczba bezpłatnych miejsc jest limitowana. W celu otrzymania potwierdzenia możliwosci uczestnictwa w sesji pielęgniarskiej niezbędna jest wcześniejsza rejestracja w Biurze Organizacyjnym, np. z wykorzystaniem formularza: REJESTRACJA ON-LINE

 

Opłaty za uczestnictwo proszę wpłacać na rachunek Biura Organizacyjnego:

Właściciel rachunku: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
Bank: Deutsche Bank PBC SA Oddział w Lublinie
Nr rachunku: 05 1910 1048 2305 0063 2357 0009

Na wpłacie proszę podać imię i nazwisko uczestnika oraz informację, czego wpłata dotyczy.