naglowek_ssr2015_ver2014.PNG

WARUNKI UCZESTNICTWA, ZMIAN I REZYGNACJI

 

Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Biuro Organizacyjne po otrzymaniu wymaganych opłat.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Kongresów SKOLAMED należące do firmy PAIZ Konsulting Sp. z o.o., 20-818 Lublin, ul. Północna 129. Obowiązuje forma pisemna z podaniem konta, na które zwrócimy refundowaną kwotę. Opłaty mogą zostać przepisane na inną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Potrącenia umowne:

Udział w konferencji: do 21 lipca 2015 r. włącznie – 10 % wartości anulowanego zamówienia. Od 22 lipca 2015 r. do 21 września 2015 (włącznie) – 50 % wartości anulowanego zamówienia. Od dnia 22 września 2015 - 100 % wartości zamówienia.

Firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod nr 47. Usługi turystyczne świadczone są na podstawie ustawy o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) oraz kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od realizacji usług.

Regulamin konferencji w *.pdf